PORTES SECCIONALS

La nostre porta seccional es una porta disenyada per aprofitar al màxim l'espai del seu garatge, ja que necessita un mínim espai per a la seva instal·lació. Està construïda amb panell sandwich de 40mm de gruix, inyectat amb alta densitat. Hi ha unes juntes de goma epdm en tot el perímetre de la porta per tal d'evitar l'entrada d'aire, aigua o petits elemets que puguin estar al carrer. Està construïda amb el marcatge CE de la comunitat europea. Hi ha diversos acabats de panells, acanalats, llisos rogosos... S'hi poden posar finestres, regilles de ventilació i altres accessoris. Tenim una gama àmplia de colors de la carta ral o bé imitació fusta. Es poden instal·lar amb automatisme o manuals amb pany i clau.